หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > ภาพประทับใจของกิจกรรม "ค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และค่ายออกแบบ (Design Camp)"
ภาพประทับใจของกิจกรรม "ค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และค่ายออกแบบ (Design Camp)"

admin id
2021-01-20 00:49:04

ภาพประทับใจของกิจกรรม "ค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และค่ายออกแบบ (Design Camp)" จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในวันที่ 24 พ.ย. 63 ค่ายออกแบบของเราได้เสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานให้แก่น้องๆ ไม่ว่าจะเป็นฐานออกแบบลายสกรีนเสื้อ ที่น้องๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักคิดในการออกแบบ และพื้นฐานการใช้โปรแกรมออกแบบเบื้องต้น รวมถึงฐาน 3D Printing และฐานปฏิบัติการ Ceramic ทุกสิ่งล้วนมาจากความต้องใจของเรา ที่อยากมอบให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้  

Download