หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > บริษัท อินเวสเตอร์ ไนท์ จำกัด ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จัดโครงการประกวดพัฒนา Web Application
บริษัท อินเวสเตอร์ ไนท์ จำกัด ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จัดโครงการประกวดพัฒนา Web Application

admin id
2021-01-20 00:05:32

วันที่ 28 มกราคม 2563 บริษัท อินเวสเตอร์ ไนท์ จำกัด นำโดย คุณชาณัตถพล หมู่มหาสกุล กรรมการผู้จัดการ และทีมงาน จัดโครงการประกวดพัฒนา Web Application ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ณ ห้อง 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download