หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมไร่กาแฟ และศึกษาดูงานกระบวนการ ผลิตกาแฟ และการพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์กาแฟ
นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมไร่กาแฟ และศึกษาดูงานกระบวนการ ผลิตกาแฟ และการพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์กาแฟ

admin id
2021-01-20 00:00:17

นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมไร่กาแฟ และศึกษาดูงานกระบวนการ ผลิตกาแฟ และการพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์กาแฟ


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ นำโดย ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมไร่กาแฟ และศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกาแฟและการพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์กาแฟ เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการคิดค้นนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์และเพื่อนำมาต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบใหม่ ณ อำเภอถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพรDownload