หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > อาจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

admin id
2018-09-06 10:18:16

อาจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน