หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กับผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับแบรนด์ต่างๆ ในญี่ปุ่น
พี่วดี ปรางค์โอภาศวงษ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กับผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่ ...
2021-07-13 18:16:37
ผลงานศิษย์เก่า ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กับ Mascot น้องจุ้ง ภูเก็ต (Nong Joong Phuket)
อีกหนึ่งผลงานของพี่จินต์ สถาพรสถิตย์สุข ศิษย์เก่าออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รุ่น 11 กับ Mascot &qu ...
2021-07-13 18:08:53
จินต์ สถาพรสถิย์สุข นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่น 11 ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการ ออกแบบสินค้าที่ระลึกส่งออกญี่ปุ่น
สวัสดีชาว IDP เราเงียบหายไปตั้งแต่ปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แต่จะกลับมาเปิดร ...
2021-07-13 18:05:01
พีธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พีธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเ ...
2021-01-20 00:46:07
วันแรกของกิจกรรม "ค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และค่ายออกแบบ (Design Camp)"
ผ่านไปแล้วกับวันแรกของกิจกรรม "ค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และค่ายออกแบบ (Design Camp)" ให้น ...
2021-01-20 00:42:33
ภาพบรรยากาศวันแรกของโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน หลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และหลักสูตรค่ายออกแบบ (Design Camp)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ภาพบรรยากาศวันแรกของโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน ได้แก่ หลักสูตรค่ ...
2021-01-20 00:39:15
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศและโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ผู้ช่วยศาสต ...
2021-01-20 00:35:32
นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม Precious Plastic Bangkok เพื่อเรียนรู้และศึกษา การเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกและศึกษากระบวนการรีไซเคิล
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี หัว ...
2021-01-20 00:28:36
ร่วมหารือแนวทางการสร้างห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และระบบอัตโนมัติ ในอนาคต
27 ตุลาคม 2563 บริษัททีดีเอส เทคโนโลยี (TDS: Team Dynamic System) นำทีมโดยคุณปวีณา จาดจำรูญ และคุณศิ ...
2021-01-20 00:23:40
ข่าวย้อนหลัง