หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศและโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ผู้ช่วยศาสต ...
2021-01-20 00:35:32
นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม Precious Plastic Bangkok เพื่อเรียนรู้และศึกษา การเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกและศึกษากระบวนการรีไซเคิล
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี หัว ...
2021-01-20 00:28:36
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงนิเวศ โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ UNEP
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ ตัวแทนผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี หั ...
2021-01-20 00:26:08
ร่วมหารือแนวทางการสร้างห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และระบบอัตโนมัติ ในอนาคต
27 ตุลาคม 2563 บริษัททีดีเอส เทคโนโลยี (TDS: Team Dynamic System) นำทีมโดยคุณปวีณา จาดจำรูญ และคุณศิ ...
2021-01-20 00:23:40
ฝ่ายบริการการศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ในหัวข้อ “พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 47 (ห้อง 4701) ฝ่ายบริกา ...
2021-01-20 00:17:08
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 47 (ห้อง 4701) ฝ่ายบริการก ...
2021-01-20 00:14:35
บริษัท อินเวสเตอร์ ไนท์ จำกัด ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จัดโครงการประกวดพัฒนา Web Application
วันที่ 28 มกราคม 2563 บริษัท อินเวสเตอร์ ไนท์ จำกัด นำโดย คุณชาณัตถพล หมู่มหาสกุล กรรมการผู้จัด ...
2021-01-20 00:05:32
นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมไร่กาแฟ และศึกษาดูงานกระบวนการ ผลิตกาแฟ และการพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์กาแฟ
นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมไร่กาแฟ และศึกษาดูงานกระบวนการ ผลิตกาแฟ และการพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์กาแฟ ...
2021-01-20 00:00:17
ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลกวันพุธที่ 25 ธั ...
2021-01-19 23:52:33
ข่าวย้อนหลัง