หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข่าว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ...
2018-09-06 10:18:16
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ...
2018-09-06 10:17:25
คุณนรเศรษฐ์ สะใบ โชว์ผลงาน
“ศิษย์เก่า คนเก่ง” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคุณนรเศรษฐ์ สะใบ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิต ...
2018-09-06 10:16:05
สัมมนาหลักสูตรออกแบบ
ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2 ...
2018-09-06 10:14:52
สิทธิบัตรผลงานนักศึกษา
ยื่นเอกสารจดสิทธิบัตรผลงานนักศึกษาและอาจารย์ จำนวนกว่า 130 ชิ้น จากรายวิชา IDE 3301 คอมพิวเตอร์ช่วยง ...
2018-09-06 10:14:00
โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อแนวทางการพัฒนาสาขาวิชา สู่เอตทัคคะ (SSRU Guru)
โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อแนวทางการ ...
2018-09-06 10:12:42
"Young Designer Showcase" ในงาน Thailand Furniture Expo : TIF Expo 2018
"Young Designer Showcase" ในงาน Thailand Furniture Expo : TIF Expo 2018ขอเชิญนักเรียน นักศ ...
2018-09-06 10:11:47
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ "การปั้นสร้างสรรค์งานเซรามิกส์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของนักเรียนชั้นประถม"
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ "การปั้นสร้างสรรค์งานเซรามิกส์ เพื ...
2018-09-06 10:09:50
นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเล ...
2018-09-06 10:07:52
ข่าวย้อนหลัง