หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชา IDP เราเป็นสาย Ecotopia อย่างจริงจัง! พวกเราจริงจังกับการรักษ์โลก.. Eco-Product
น้องๆ หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าสาขาวิชา IDP เราเป็นสาย Ecotopia อย่างจริงจัง! พวกเราจริงจังกับการรักษ์โ ...
2021-07-13 18:00:38
บรรยากาศวันแรกของงาน "SSRU Open House 2020" พี่ๆ ใจดี รอน้องอยู่ที่ลานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับ
บรรยากาศวันแรกของงาน "SSRU Open House 2020"เหลือพรุ่งนี้อีก 1 วันเน่อ พี่ๆ ใจดี รอน้องอยู่ ...
2021-02-02 12:36:00
รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ หลังเสร็จสิ้นโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชนหลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และหลักสูตรค่ายออกแบบ (Design Camp)
24 พฤศจิกายน 2563 รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ หลังเสร็จสิ้นโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชนหลักสูตร ...
2021-01-20 00:52:05
ภาพประทับใจของกิจกรรม "ค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และค่ายออกแบบ (Design Camp)"
ภาพประทับใจของกิจกรรม "ค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และค่ายออกแบบ (Design Camp)" จัดโดยสาขาวิ ...
2021-01-20 00:49:04
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงนิเวศ โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ UNEP
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ ตัวแทนผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี หั ...
2021-01-20 00:26:08
จัดประชุมวางแผน “โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน”
วันที่ 27/10/2563 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาเทค ...
2021-01-20 00:20:03
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประ ...
2021-01-20 00:11:30
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ ...
2021-01-19 23:56:30
สองนักศึกษาคณะเทคโนฯ คว้า 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรม วิจัย ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ ณ ประเทศไต้หวัน
สองนักศึกษาคณะเทคโนฯ คว้า 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรม วิจัย ประดิษฐ์และสร้างสร ...
2021-01-19 23:41:36
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา (ดาว – เดือน) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมตามอัต ...
2021-01-19 23:35:57
ข่าวปัจจุบัน