หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศและโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศและโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย

admin id
2021-01-20 00:35:32

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ุ รัตนาวะดี หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศและโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน ค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และค่ายออกแบบ (Design Camp) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกทั้งยังได้แนะนำสาขาวิชาในการเข้าศึกษาต่อให้กับครูแนะแนวและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Download