หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม Precious Plastic Bangkok เพื่อเรียนรู้และศึกษา การเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกและศึกษากระบวนการรีไซเคิล
นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม Precious Plastic Bangkok เพื่อเรียนรู้และศึกษา การเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกและศึกษากระบวนการรีไซเคิล

admin id
2021-01-20 00:28:36

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าเยี่ยมชม Precious Plastic Bangkok เพื่อเรียนรู้และศึกษาการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกและศึกษากระบวนการรีไซเคิล การอัดรีดพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปออกมาเป็นสิ่งของได้ เช่น ที่รองแก้ว แก้วน้ำ กล่องใส่ปากกา หรือกระถางต้นไม้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

Download