หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา (ดาว – เดือน) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา (ดาว – เดือน) ประจำปีการศึกษา 2562

admin id
2021-01-19 23:35:57

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา (ดาว – เดือน) ประจำปีการศึกษา 2562


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา (ดาว – เดือน) ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีนายสมรักษ์ ทองแท้ ประธานสโมสรนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณณัฐชนน กันทาผาบ Manager in Trining ZARA Men, คุณปภินวิช สมพงษ์ Account Executive NYX Professional Makeup, นางสาวบัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และ บริษัท ทรูดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัล

สำหรับผลการประกวดดาวและเดือน “FIT STAR 2019” ได้แก่

1. ดาว : นางสาวญาดา  กิจสวัสดิ์       สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

2. เดือน : นายจิมมี่ สมชาย ดืกด์       สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายรัชวุฒิ  เนตราภา และ นางสาวภัทรวรรณ รุ่งแก้ว  สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  นายปฏิพันธ์ คำเรือง และ นางสาวเกษฏาภรณ์ แจ่มจิตร สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5. รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นายปฏิพันธ์  คำเรือง สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และนางสาวนลินี  สังขะมณี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

6. รางวัล FIT Attitude star ได้แก่ นายสมรักษ์ ทองแท้ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยDownload