หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม > นักศึกษา ทีม Come Back Home สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับเชิญจากรายการโทรทัศน์ "Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง"
นักศึกษา ทีม Come Back Home สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับเชิญจากรายการโทรทัศน์ "Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง"

admin id
2018-09-06 10:04:34

นักศึกษา ทีม Come Back Home สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับเชิญจากรายการโทรทัศน์ "Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง"


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษา ทีม Come Back Home 
นาย เศรษฐ์โภคิน เศรษฐ์สัตยาโภคิน 
นางสาว นภัสสร เหล่ามีผล 
นางสาว รุ่งนภา ผุสดีธงไชย 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับเชิญจากรายการโทรทัศน์ "Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง" เข้าร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ในโครงการ 100 Designs 2017 Vetiver Design Contest ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 00.00 น. 
ทางช่อง 3 FM


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน