หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม > อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์คณะเทคโนฯ คว้า 3 รางวัล งานประกวดนวัตกรรมและการประดิษฐ์ 2017
อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์คณะเทคโนฯ คว้า 3 รางวัล งานประกวดนวัตกรรมและการประดิษฐ์ 2017

admin id
2018-09-06 10:02:38

อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์คณะเทคโนฯ คว้า 3 รางวัล งานประกวดนวัตกรรมและการประดิษฐ์ 2017


วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี 
รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย 
รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017 รางวัลพิเศษ (Special Award)
จากประเทศมาเลเซีย และรางวัลพิเศษ (Special Award) จากFIRI Iran ในงานประกวด นวัตกรรมและการประดิษฐ์ 2017 Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC) ประเทศฮ่องกง


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพข่าว