หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม > ผศ.ดร.รจนา จันทราสา คว้า 3 รางวัล จากการนำผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด
ผศ.ดร.รจนา จันทราสา คว้า 3 รางวัล จากการนำผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด

admin id
2018-09-06 10:03:35

ผศ.ดร.รจนา จันทราสา คว้า 3 รางวัล จากการนำผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด


อาจารย์คณะเทคโนฯ คว้า 3 รางวัล จากการนำผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด

ผศ.ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
คว้า 3 รางวัล จากการส่งผลงานวิจัย เรื่อง AROMATHERAPY CUSHION FOR RELAXING เข้าร่วมประกวดในงาน Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC) 2017 ณ ประเทศฮ่องกง ซึ่งรางวัลที่ได้รับดังนี้


1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017

2. รางวัลพิเศษ (Special Award) จากประเทศมาเลเซีย

3. รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก FIRI Iran


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา : ภาพข่าว