หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม > ผศ.ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำผลงาน AROMATHERAPY CUSHION FOR RELAXING จากการวิจัยเข้าร่วมการประกวด ในงาน Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC) 2017 ณ ประเทศฮ่องกง
ผศ.ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำผลงาน AROMATHERAPY CUSHION FOR RELAXING จากการวิจัยเข้าร่วมการประกวด ในงาน Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC) 2017 ณ ประเทศฮ่องกง

admin id
2018-09-06 10:00:31

ผศ.ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
นำผลงาน AROMATHERAPY CUSHION FOR RELAXING จากการวิจัยเข้าร่วมการประกวด 
ในงาน Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC) 2017  
ณ ประเทศฮ่องกง


ผศ.ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นำผลงาน AROMATHERAPY CUSHION FOR RELAXING จากการวิจัยเข้าร่วมการประกวด
ในงาน Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC) 2017
ณ ประเทศฮ่องกง


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน