หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนา "Innovation and Creativity : ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล"
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนา "Innovation and Creativity : ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล"

admin id
2018-09-06 09:58:48

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนา "Innovation and Creativity : ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล"


สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนา "Innovation and Creativity : ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล" ณ ห้อง 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจาก Professor Blair Kuys ซึ่งดำรงตำแหน่ง chair Interior Architecture and Industrial Design, School of Design Faculty of Health, Arts and Design จากมหาวิทยาลัยสวินเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากร โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ขอขอบคุณ อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าว