หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม > อาจารย์ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ "การอบรมให้ความรู้เฉพาะทางให้แก่พนักงานฝ่ายอาคารและฝ่ายศิลป์ในเครือ Central Department Store" หลักสูตร งานไม้และงานสี
อาจารย์ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ "การอบรมให้ความรู้เฉพาะทางให้แก่พนักงานฝ่ายอาคารและฝ่ายศิลป์ในเครือ Central Department Store" หลักสูตร งานไม้และงานสี

admin id
2018-09-06 09:57:53

อาจารย์ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ "การอบรมให้ความรู้เฉพาะทางให้แก่พนักงานฝ่ายอาคารและฝ่ายศิลป์ในเครือ Central Department Store" หลักสูตร งานไม้และงานสี


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ "การอบรมให้ความรู้เฉพาะทางให้แก่พนักงานฝ่ายอาคารและฝ่ายศิลป์
ในเครือ Central Department Store" หลักสูตร งานไม้และงานสี ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 12 อาคารสำนักงานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา ปิ่นเกล้า ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 34 ท่าน


ภาพข่าวและรายงานข่าว : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม