หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม > บริษัท วีทีไทย กรุ๊ป จำกัด โดยคุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริษัท วีทีไทย กรุ๊ป จำกัด โดยคุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

admin id
2018-09-06 09:55:29

บริษัท วีทีไทย กรุ๊ป จำกัด โดยคุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ 
ได้ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ให้กับนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


วันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัท วีทีไทย กรุ๊ป จำกัด โดยคุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ 
กรรมการผู้จัดการ ได้ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้อง 4340A อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผศ.ดร.รจนา จันทราสา : ภาพข่าว

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน