หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม > อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี อาจารย์ประจำสาขาฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี อาจารย์ประจำสาขาฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

admin id
2018-09-06 09:49:55

อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี อาจารย์ประจำสาขาฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี อาจารย์ประจำสาขาฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และทฤษฎีสีในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้กับนักเรียนศิลปาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านศิลปาชีพ
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อำเภอบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน