หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แสดงผลงานภายใต้ชื่อโครงการ Young Designer Showcase
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แสดงผลงานภายใต้ชื่อโครงการ Young Designer Showcase

admin id
2018-09-06 09:47:46

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แสดงผลงานภายใต้ชื่อโครงการ Young Designer Showcase


เมื่อวันที่ 8-12 มีนาคม 2560 อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยนักศึกษาประจำสาขาวิชาฯ
ร่วมนำผลงงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ แสดงผลงานภายใต้ชื่อโครงการ Young Designer Showcase เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารซาแลนเจอร์ 2-3 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน