หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม > นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างทัศนคติในวิชาชีพการออกแบบ"
นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างทัศนคติในวิชาชีพการออกแบบ"

admin id
2018-09-06 09:46:26

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างทัศนคติในวิชาชีพการออกแบบ"


เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด บริษัทผู้ออกแบบ

และผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของประเทศ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเสริมสร้างทัศนคติในวิชาชีพการออกแบบ ให้กับนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากทีมศิษย์เก่าซึ่งทำงานกับบริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และปฏิบัติงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุมเพื่อใช้ในอาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการนี้ คุณกนกวรรณ์ อ่วมอิ่มเจริญ เป็นตัวแทนศิษย์เก่า 

มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเพื่อทำกิจกรรมระหว่างการศึกษา


ประชาสัมพันธ์ : รายงาน